«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۶, چهارشنبه

تو باز هم کُس گفتی پسر؟! ـ بازپخشش

تو باز هم کُس گفتی پسر؟! این بار خون ننه مرکل را هم بجوش آوردی. می خواهی برگشتنا یکی از آن دَمکنی ها برایت سپارش بدهم تا روی سرت بگذاری؟ آنوخت می توانی هر چه دلِ تنگت خواست، بنالی؛ کَکِ کسی هم نمی گزد ...

از زبان لات بی همه چیز «یانکی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/09/blog-post_42.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!