«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۹, سه‌شنبه

انشاء الله آنچنان رستگار شوی که گُرز اسلام بدست بگیری

نماز بخوان بابام جان! به پند و اندرزهای نمازیار، پاسخ‌یار، رصدیار، اردویار، رقابت‌یار و تشکل‌یار از دل و جان گوش بده تا انشاء الله آنچنان رستگار شوی که از بازیگوشی های کودکانه یکباره دست برداشته، گُرز اسلام بدست بگیری و توی کُت و کول و مغز دشمن بکوبی؛ اگر چنانچه گرز هم نشد که چندان با دوران ما سازگار نیست و بهانه بدست «جامعه جهانی» می دهد که ما را بیش تر بدوشند، باتوم و اینا هم بد نیست. اسلام به شما دانش آموزان نیاز دارد؛ ولی البته همینجوری نمی شود ره صد ساله را یکشبه پیمود؛ باید برای رستگاری به چکش کاری های اسلام یاران تن بدهی تا هر چه آت و آشغال و خرده شیشه و اینا که در مغزت انباشته ای، دور ریخته شده و خرد و خمیر شوند. آن هنگام دیگر انشاء الله بزرگ تر هم شده ای و پنجه هایت آماده ی گرفتن گرز و باتوم و اینا خواهد بود. اندرزی پدرانه نیز برای تو و همسالانت دارم که مبادا این چیزها و اینا را عوضی بکار گیری و من بابِ مثال، توی مغز دختر جوان و زیبارویی که از کنارش رد می شوی و به تو نیم نگاهی هم نمی کند، بکوبی و الم شنگه ی جهانی راه بیندازی؛ پای بیضه ی اسلام در کار است و دشمن نیز همه جا در کمین مان نشسته است. انشاء الله در پناه اسلام یاران، گرزبدستی شایسته برای اسلام عزیز از آب و گل در آیید.

... و من الله توفیق  حقیر سلطانعلی گدای ورشکسته به تقصیر

ب. الف. بزرگمهر   نهم آبان ماه ۱۴۰۲ 

***

دانش‌آموزان باید فایلی صوتی نماز خواندنشان را در یک سامانه دولتی برای داوری بارگذاری کنند! آغاز فعالیت نمازیاران در آموزش و پرورش!

اصغر باقرزاده، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت مدیران مدارس جهت اجرای فریضه دینی نماز ۶ نفر از والدین دانش‌آموزان را برای نقش‌هایی از جمله «نمازیار» و «رصدیار» معرفی می‌کنند. او افزود دانش‌آموزان هم باید فایلی صوتی از نماز خواندنشان در یک سامانه دولتی برای داوری بارگذاری کنند!

به گزارش روابط عمومی معاونت پرورشی و فرهنگی، اصغر باقرزاده در این باره گفت: با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت والدین دانش‌آموزان در راستای اجرای برنامه فراگیر پرورشی و فرهنگی، از همه مدیران مدارس خواسته شده است اسامی ۶ نفر از والدین علاقه مند و توانمند در قالب نقش‌های نمازیار، پاسخ‌یار، رصدیار، اردویار، رقابت‌یار و تشکل‌یار را در سامانه سیدا ثبت کنند همچنین از همه مدیران خواسته شده همه دانش آموزان یک فایل صحیح خوانی نماز از خود، در سامانه بارگذاری کنند تا داوری توسط نمازیاران انجام شود!

برگرفته از «تلگرام»   ششم آبان ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!