«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۱۲, سه‌شنبه

امان از دلِ مادر

مراسم سوگواری فرزاد انصاری فر، یکی از پرخاشگران جانباخته در پرخاش های سراسری آبان ماه در بهبهان

جانباخته فرزاد انصاری فر، در روزهای آغازین پرخاش های آبان ماه ۱۳۹۸، گلوله خورد و جان خود را از دست داد. پیکر این جوان ۲۷ ساله، روز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه پس از سپرده شدن به خانواده اش، در بهبهان به خاک سپرده شد. (بنیاد داده ها و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» است. ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: مراسم سوگواری فرزاد انصاری فر ـ بهبهانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!