«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۵, پنجشنبه

گزارش شماره یک پیرامون وضعیت کودکان و دانش‌آموزان جانباخته و بازداشت شده ی آبانِ خونین

چهل روز از اعتراضات مردم و جان باختن تعداد زیادی از مردم می گذرد که تعداد قابل توجهی از آنان کودکان و دانش آموزان هستند.انجمن یاری کودکان در معرض خطر ضمن اعتراض به کشتار کودکان بیگناه این ضایعه را به ملت شریف ایران تسلیت میگوید و خواهان مشخص شدن هرچه سریع تر تعداد کودکان جانباخته و وضعیت نوجوانان بازداشت شده است کودکان را باید بدون درخواست وثیقه و مشکلات پیچیده، به مدرسه و خانواده باز گردانند.

به دنبال اعلام آمار کشته شدن حداقل بیست کشته و بازداشت صدها کودک و انتقال ۱۱۶ کودک به کانون اصلاح و تربیت، روز سه‌شنبه سوم آذر ۹۸ نمایندگان انجمن یاری کودکان در معرض خطر،  به کانون اصلاح و تربیت تهران در شهر زیبا مراجعه کردند و نامه درخواستی با عنوان حمایت حقوقی، مددکاری اجتماعی و سلامت جسمی و روانی کودکان بازداشت شده  از وقایع آبان ماه به مسئولین کانون ارائه دادند و با تعدادی از خانواده‌های کودکان بازداشتی گفت وگو کردند.

لازم به ذکر است اگر کودکان انتقال یافته به کانون ۱۱۶ نفر باشد، تعداد زیادی از کودکان با گرفتن وثیقه های سنگین به صورت موقت آزاد شده اند و تعداد زیادی از کودکان بازداشتی به مکان های دیگری منتقل شده اند که بیم آن می رود این کودکان در سایر زندان های کشور و بدون تفکیک در کنار زندانیان خطرناک نگهداری شوند.

خانواده ها بسیار نگران ادامه بازداشت فرزندان شان در محیط کانون هستند و از قول آنها از  آسیب هایی صحبت می‌کنند که به تدریج در حال رخ دادن است.یکی از نوجوانان بشدت عصبی شده و مدام سرش را به در و دیوار میکوبد.و نوجوان دیگری از پیشنهاد بوییدن گَردی می گوید.بازداشت کودکان،  عدم دسترسی به وکیل، اقرار تحت شکنجه، تعیین وثیقه های سنگین از جمله مواردی است که آشکارا در تناقض با کنوانسیون حقوق کودکان و حتی قوانین کشور است.

انجمن یاری کودکان در معرض خطر همانگونه که در نامه درخواست همکاری برای حمایت از این نوجوانان قید نموده، کماکان بنا به رسالتش به خانواده ها برای حل مشکل قانونی، سلامت جسمی و روانی کودکان کمک خواهد کرد.

از خانواده ‌های بازداشتی و مردم و افراد مطلع درخواست می کنیم اطلاعات خود در مورد تعداد و وضعیت کودکان جانباخته و بازداشتی را به اطلاع انجمن یاری برسانند.

گزارش های بعدی از وضعیت کودکان و نوجوانان منتشر خواهد شد.

پنجم دی ماه ۱۳۹۸

انجمن یاری کودکان در معرض خطر

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   پنجم دی ماه ۱۳۹۸

دانسته از ویرایش و پارسی نویسی این گزارش خودداری ورزیده ام. ب.الف.بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!