«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۱۷, یکشنبه

مگر ما برای بنزین ارزان تر انقلاب کردیم؟

ـ مگر ما برای بنزین ارزان تر انقلاب کردیم؟* نظام مقدس ما را ریشخند می کنی؟!

ـ استغفرالله! استغفرالله! این چه فرمایشی است؟! زبانت را گاز بگیر برادر! من فرمایشات رهبر عظیم الشان درباره ی اقتصاد مقاومتی که دولت آن را زمین نهاده بکار گرفته ام.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸

* بکار گرفتن الاغ بجای خودرو از سوی شهروند اسپهانی برای رفت و آمد به اینجا و آنجا (بنیاد داده ها و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸)

ویدئوی پیوست: مگر ما برای بنزین ارزان تر انقلاب کردیم؟ (برنام ویدئو از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!