«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۶, جمعه

کم تر دروغ بگویید، مادربخطاهای بی همه چیز! روز و روزگارتان سکّه است

در همدستی با «ششلول بندهای جامعه جهانی»، روز و روزگارتان سکّه است و غمی ندارید جز راندن هر چه بیش تر توده های مردم ایران بسوی نابودی و برقراری رژیمی چون عربستان زیر چکمه ی خاندان پلید سعودی

آمارهای جهانی گواه اُفت چشمگیر صادرات نفت خام ایران است؛ ولی صادرات فرآورده های نفتی ایران بسیار افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای «نهاد آگاهی انرژی و ردیابی نفتکش‌ها»، صادرات روزانه ی نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در دوره ی پیش از تحریم ها به کمابیش ۳۰۰ هزار بشکه در ماه های گذشته فروکاسته است؛ ولی میانگین صادرات فرآورده های نفتی امسال ایران به روزانه نیم میلیون بشکه با ارزشی بیش از شش میلیارد دلار در سال، سر می زند.

برجسته ترین فرآورده های نفتی صادراتی ایران، «نفت کوره» و «گاز مایع» («ال‌پی‌جی») و نیز تا اندازه ای گازوئیل و بنزین است که بیش تر به کشورهای همسایه (عراق و افغانستان) فروخته می شود و نیازمند جابجایی از راه دریاها و اقیانوس ها نیست. شایان درنگ است که آمارهای منتشر شده از سوی «کپلر» و سایر نهادهای همانند، تنها نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند و فروش نفت و فرآورده های نفتی از راه زمینی و نیز دست بدست شدن نفت از راه های پیچیده تر قاچاق و گونه هایی از حراج نفت ایران را دربرنمی گیرد. صادرات دیگر فرآورده های نفتی ایران که بخش سترگی از آن، «نفت کوره» است، امسال در سنجش با سال ۲۰۱۸ ترسایی دو برابر شده و به ۲۹۰ هزار بشکه در روز (۴.۷ میلیارد دلار در سال) سر زده است. ایران، پارسال کمابیش ۱۵۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۷ کمابیش ۱۸۰ هزار بشکه در روز، صادرات «نفت کوره» و گازوئیل از راه دریا داشت. بدین ترتیب، چشم آن می رود که درآمد صادرات دریایی فرآورده های نفتی امسال ایران، کمابیشد ۶.۲ میلیارد دلار باشد.

ناساز با (برخلاف) تحریم نفت خام ایران، «یانکی» ها صادرات فرآورده های نفتی ایران را تحریم نکرده اند و دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده، چشم آن دارد که تنها از این راه، ۸۲ تریلیون تومان درآمد داشته باشد که در سنجش با قانون بودجه ی امسال به دو برابر می رسد. ایران می‌گوید صادرات بنزین را نیز در ماه های گذشته آغاز کرده و از راه خشکی به عراق، پاکستان و افغانستان، بنزین می فروشد.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ششم دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ برنام، زیربرنام و برجسته نمایی های متن نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!