«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

هنگامی که حتا الله به اراده ی فتوا دهندگان مزدور تن می دهد ...

تن خود را برای جهاد در راه الله به مجاهدین بسپارید و با آن ها همبستر شوید تا با نشاط تر، الله اکبر گویان آدم بکشند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، یک روز پس از آنکه تارنگاشت «ایلاف» یکی از پرمخاطب ترین تارنگاشت های عربستان، خبر اعزام دو دختر نروژی برای «جهاد نکاح» به سوریه را منتشر کرد، دولت عربستان این تارنگاشت را تعطیل  و اعلام کرد تارنگاشت ایلاف به علت دشواری های فنی از کار افتاده است.

پس از گذشت حدود یک سال از رواج فتوای شیخ های وهابی مبنی بر این که دختران عرب برای شریک شدن در ثواب جهاد، می توانند خود را در آغوش جنگجویان مخالف دولت سوریه بگذارند، رسوایی های بسیاری پدید آمد و در برخی کشورهای عربی و از آن میان، تونس که دختران آنها آز ثروتمند شدن داشتند، دشواری های اجتماعی، سیاسی بسیاری رخ داد بگونه ای که وزارت کشور و روحانیون این کشور خواستار بیرون راندن شیخ های وهابی و تعطیل شدن منبرهای آنها شدند.

گزارش هایی که خبرنگاران امریکایی و اروپایی با حضور در میان تروریست ها از دختران جهاد جنسی فراهم کردند نیز نگاه سازمان های حقوق بشری و گروه های پشتیبانی از زنان به این پدیده را برانگیخته و فرمانروایان عربستان را زیر فشار قرار داده است. از آن پس، دولت عربستان به رسانه های وابسته ی خود اعلام کرد تا خبرهای جهاد نکاح را پوشش ندهند و مدعی شوند چنین پدیده ای مربوط به شیخ های وهابی نیست. با همه ی این هشدارها، تارنگاشت «ایلاف» چند روز پیش، با این آماج که دختران عرب در این رسوایی تنها نباشند، از جهاد جنسی دختران اروپایی خبر داد و نوشت:
یک مرد نروژی برای بازگرداندن دو دخترش از جهاد نکاح به مرزهای سوریه رفته است.

این مرد هنگامی به رفتن دخترانش به سوریه پی می برد که آنها با فرستادن ای ـ میل به یکی از نزدیکان شان می گویند: در منزل ماندن و فرستادن کمک های مالی به سوریه بس نیست و تصمیم گرفته اند برای کمک به جنگجویان به سوریه بروند.

پدر این دخترها برای بازگرداندن آنها از «پلیس بین الملل» کمک می خواهد و پس از جستجو و حضور در مرز ترکیه و سوریه متوجه می شود که دختران ۱۶ و ۱۹ ساله اش در قرارگاه های تروریست ها در حلب تنِ خود را به جنگجویان مخالف دولت می سپارند.

دولت نروژ اعلام کرده است که این دو دختر به اختیار خود به سوریه رفته اند و نمی تواند آنها را به اتهام گناهکار بودن به زور و با بهره وری از «اینترپل» به کشور بازگرداند.

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۲

برگرفته از «شبکه خبر»:
http://www.irinn.ir

این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان و زیرعنوان از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!