«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

عتیقه‌‌ های روز به ‌روز!


در درک شتاب تورمی که به برکت برخورداری از انرژی هسته‌ای معظم و هشت سال خدمت دولت نزدیک‌النظر نصیب‌مان شده، همین بس که این سکه‌ی ۲۵ تومانی از فروردین همین امسال توی جیب اُوِرکتم مانده بود که به گمانم برای کرایه‌ی تاکسی برخی خط‌ ها هنوز کاربرد داشت و امروز که کم‌تر از هشت ماه از آن روزها گذشته و با شروع سرما و درآوردن لباس‌های گرم، آن را ته جیبم پیدا کرده‌ام، دایم آن را ورانداز می‌کنم و می‌بینم آدامس که هیچ، حتا به درد قلک پسرم هم نمی‌خورد!

از «گوگل پلاس»
 
 

 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!