«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

بُزک نمیر، بهار میاد، فرهنگِ با خیار میاد ...

سخنگوی دولت: «مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند ... فضای سیاسی و فرهنگی کشور متناسب با آرمان‌های نظام ...»

سكوت سیاسی دولت شكست. محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی كابینه گفت كه رفع حصر [بخوان: زندان انفرادی یا دو نفره] از چهره‌های اصلاح ‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور كار دولت است؛ اما ترجیح این است كه این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود.

وعده صد روزه حسن روحانی به پایان رسیده و چشم به‌راهی برای تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش دو چندان شده است؛ شعارهایی كه در فصل انتخابات با فریادهای اشتیاق مردم همراهی می‌شد.

گشایش فضای سیاسی، از میان برداشتن موانع امنیتی، از میان برداشتن حصر از برخی چهره‌های سیاسی، پر‌طرفدار‌ترین این شعارها بودند كه با شور و شوق پشتیبانان روحانی در روزهای تبلیغات انتخاباتی پر رنگ و پر رنگ تر می‌شدند. چرایی پیگیری این سكوت ـ البته نا‌خوشایند ـ كابینه برای پشتیبانان روحانی پرسشی بود كه در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت با محمد‌باقر نوبخت در میان گذاشتیم و نوبخت با چهره‌یی گشاد [منظور همان گشاده است!] این سكوت را شكست و علت بی‌خبری درباره پیشبرد این موضوعات را تشریح كرد.

نوبخت گفت:
«با توجه به رویكرد دولت هر اقدامی كه در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی كشور مورد انتظار جامعه است در دستور كار رییس‌جمهور قرار دارد.» وی همچنین افزود:
«در این دست موارد كه جامعه منتظر اقدام دولت است، گاهی بهتر است به‌جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد كرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند.» وی در پی افزود:
«مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به‌جای اینكه حرفی بزند عمل كند.»

نوبخت در پاسخ به اینكه جامعه باید دستِکم بداند اموری چون مساله از میان برداشتن حصر را دولت در برنامه دارد تا مطمئن باشد كه همه ی شعار‌های روحانی در فصل انتخابات دنبال می‌شود، تا‌كید كرد:
«مردم با توجه به روحیاتی كه از دكتر روحانی سراغ دارند، باید به دولت تدبیر و امید اعتماد كنند.»

سخنگوی دولت همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش دیگر كه «رییس‌جمهور در گزارش خود حرف‌های كلی ارائه كرد و در برخی امور كه انتظار می‌رفت حداقل مورد اشاره قرار بگیرند سكوت كرد، با این اوصاف باید پرسید كه آیا دولت برنامه‌یی برای گشایش فضای سیاسی كشور و رفع محدودیت‌های امنیتی در دستور كار دارد یا نه؟» گفت:
«همان‌طور كه توجه دارید اگر قرار است گشایشی حاصل شود و اتفاقی رخ دهد این به گفته نیست و باید در عمل باشد و با توجه به رویكرد شخص رییس‌جمهور قطعا درباره گشایش فضای سیاسی و فرهنگی كشور متناسب با آرمان‌های نظام اقداماتی انجام خواهد شد.»

نوبخت با بیان اینكه در این ارتباط باید بخت بیشتری داده شود تا آثار آن در جامعه دیده شود، تصریح كرد: «اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد كه در حال انجام است بازگویی آنها ممكن است در روند آنها، مسائل و مشكلاتی ایجاد كند.»


این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان، زیرعنوان و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!