«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۵, شنبه

سینه بزن برادر ...


نوشته است:
«مایی که شیعه هستیم از دیدن عکسهای قمه زنی حالمون بهم می خوره، حالا حس و حال آدم های غربی رو تصور کنید. با دیدن این عکسها درباره دین و آیین ما چطور فکر کنند؟»

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
آن ها پیش تر دیده اند و راهش را نیز یافته اند. برای همین جلوی دیدگانت می برند و جیکت هم در نمی آید. سینه بزن برادر! بوسه بر لوله ی اگزوز خودروی ضریح فلان امام بزن تا لب و لوچه ات را بسوزانی؛ اجرش در آن جهان است؛ اجر همه ی ما ایرانیان ... و اجر آن ها، نفت و منابع انرژی و مدیریت و فن آوری و پیشرفت و بهبود نسبی زندگی در همین جهان است! سینه بزن برادر ...

ب. الف. بزرگمهر     ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!