«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

میان ماه وی تا ماه گردون ...


شق القمری که آن حضرت انجام داده، اینگونه بوده که در تصویر می بینید!
 
دو پاره شدن ماه را برای «عوام النّاس» بیچاره درآورده اند؛ برای آن حضرت، هر شب یکپارچه ماه بوده و تنها هر از گاهی، شب به شب، نو می شده است!

ب. الف. بزرگمهر    سوم آذر ماه ۱۳۹۲

  • تصویر برگرفته از «گوگل پلاس» 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!