«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

مگسی که رویایش را روی بال هایش می نگارد!


تصویر گونه ای «مگس میوه» را درج کرده و نوشته است:
فرگشت (تکامل) بسیار شگرف گونه ای مگس میوه

به تصویر این گونه ی ویژه از «مگس میوه» (G tridens) خوب باریک شوید! چنین به دیده می آید که این «مگس میوه»، دو مورچه روی بال‌های خود دارد!

شگفت‌آور است که در روند فرگشت، روی بال‌های شفاف این مگس میوه، تصویر دو مورچه نقش بسته است. هنر فرگشت طبیعت، دو مورچه با شش پا، دو شاخک و یک سر، سینه و شکم، به خوبی روی بال‌های این مگس، نگاشته است.

سایر مگس‌ های میوه در خانواده ی بزرگ مگس‌های میوه هم نشانه هایی روی بال‌های خود دارند؛ ولی، هیچیک نشانی چنین ویژه از خود ندارند.

این مگس را نخستین بار دکتر «بریژیت هوارث» در «دانشگاه زاید» امارات بازشناخته است.

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
خوب! این مگس، رویاهایش را روی بال هایش نقش کرده است! دیگر لازم نیست مانند شتر خواب پنبه دانه ببیند!*

ب. الف. بزرگمهر     ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲

* شتر در خواب بیند پنبه دانه!

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!