«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

به همین سبب، عمدی در کار نیست!


به نظرم پنج به علاوه یک یا سه به علاوه سه یا هر چند به علاوه هرچند، باید درباره ساختمان های ایرانی کمی درنگ می کرد!

در ایران معمولا تاق طویله را کوتاه می گیرند؛ دلیلش این است که از بالای تاق به عنوان انبار علوفه سود برده می شود. به همین سبب با کوچک ترین جابجایی، لگدها به تاق طویله برخورد می کند! عمدی در کار نیست!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!