«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۵, شنبه

نشان شركت‌ هواپیمایی ملی ایران در جهان برترین شد!

آژانس خبری «ترابری هوایی جهان» زیباترین نشان را برگزید!

نشان «شرکت هواپیمایی ملی ایران» از سوی «نمایندگی خبری ترابری هوایی جهان» («SKIFT») به ‌عنوان زیباترین نشان شرکت‌های هواپیمایی جهان برگزیده شد.

آن نمایندگی، نشان «هواپیمایی ملی ایران» را به دلیل گیرایی تصویری، سادگی طرح، زیبایی رنگ و رسایی پیام به ‌عنوانِ برترین نشان شرکت‌های هواپیمایی از میان ۳۰ نشان برگزیده و برتر شرکت‌های هوایی جهان برگزید.

این طرح که از نگاره برجسته‌های ایران در تخت جمشید الهام گرفته شده، کار ادوارد زُهرابیان، طراح ایرانی ـ ارمنی است که در ۲۲ سالگی به خاطر نمودن این طرح برنده‌ی مسابقه طراحی هما در سال ۱۳۴۰ شده بود.

خبرنگار امرداد - فیروزه فرودی


این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش، پاکیزه و پارسی نویسی شده است.    ب. الف. بزرگمهر

واژه های پارسی جایگزین شده:
نمایندگی بجای آژانس
نشان بجای لوگو
گیرایی بجای جذابیت
نگاره بجای نقش
نمودن بجای ارائه

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!