«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

خدا بی خانمان تر از همه است ...


نگاشته تصویری درج کرده که در آن نوشته است:
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه ی تو نبود ...

از «گوگل پلاس». عنوان از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر   

می نویسم:
خوب! این تنها یک نتیجه ی منطقی رو نشون می ده:
خدا بی خانمانه! بیخودی هی در خونه ی این و اون و نزن و مردم آزاری نکن!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!