«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

کارگران صنعتی ایران به منافع صنفی ـ سیاسی خود آگاهند!


سومین گردهمایی اعتراض آمیز کارگران «پلی اکریل ایران» (اسپهان) در پنج روز گذشته!

چکیده: «کارگران کارورز در کارخانه «پلی اکریل ایران» مخالف تصمیم کارفرما برای جداسازی شرکت ‌های زیر مجموعه این کارخانه هستند و باور دارند که واگذاری شرکت «پلی اکریل ایران» به چند شرکت ماهواره ای، دگرگونی مدیریت و کاهش امنیت شغلی کارگران و همچنین دگرگونی قرارداد‌های کاری را در پی دارد.»

بامداد امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) بیش از هزار نفر از کارگران «پلی اکریل ایران» برای سومین بار در پنج روز گذشته، در اعتراض به سیاست «کوچک سازی» در برابر ساختمان اداری این کارخانه در اصفهان گرد هم آمدند.

یکی از نمایندگان کارگری این کارخانه که نخواست نامش آشکار شود، دلیل گردهمایی اعتراض آمیز امروز کارگران را بی‌توجهی به درخواست جلوگیری از روند کوچک‌سازی این کارخانه دانست و گفت:
«امروز سومین روز از گردهمایی اعتراض آمیز کارگران کارخانه ”پلی اکریل ایران“ در پنج روز گذشته است که در اعتراض به سیاست کوچک سازی کارخانه از سوی کارفرما اتفاق افتاده است.» وی افزود:
«در صورتی که مسئولان این کارخانه نسبت به اعتراض کارگران در واگذاری شرکت ”پلی اکریل ایران“ به چند شرکت اقماری بی‌توجهی نشان دهند، به اعتراضات صنفی خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌دهیم.»

این کارگر با پافشاری بر اینکه کارگران اصرار دارند، همین امروز تکلیف کارخانه و کارگرانش روشن شود، گفت:
«تا هم اکنون هیچ مسوولی پیگیر مشکلات کارگران کارخانه ”پلی اکریل ایران“ نبوده است و حتی مدیران کارخانه نیز در جمع اعتراضی کارگران حضور نمی‌یابند.»

گفتنی است، کارگران کارورز در کارخانه «پلی اکریل ایران» مخالف تصمیم کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیر مجموعه ی این کارخانه هستند و به باور آن ها واگذاری شرکت «پلی اکریل ایران» به چند شرکت ماهواره ای، دگرگونی مدیریت و کاهش امنیت شغلی کارگران و همچنین دگرگونی قرارداد‌های کاری و به دنبال آن، کاهش سایر مزایای حقوقی کارگران را در پی خواهد داشت؛ به همین دلیل، چهارشنبه و شنبه ی گذشته و امروز (یکشنبه) در اعتراض به تصمیمات اخیر کارفرما دست به گردهمایی اعتراضی زده‌اند.

برگرفته از «خبرگزاری کار ایران»:
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=117786

این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!