«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

من دندانپزشک نیستم؛ ولی دهان آمریکا را سرویس می کنم!


زیر عنوان «از دیروز تا فردا و همیشه مرگ بر آمریکا»، تصویر نوجوانی با شعارنوشته ای در دست را درج کرده که روی آن نوشته شده است:
«من دندانپزشک نیستم؛ ولی دهان آمریکا را سرویس می کنم.»

از «گوگل پلاس»  با خرسندی از دیدن چنین شعار بانمکی، می نویسم:
زنده باد! البته دهان امپریالیسم آمریکا که مردم خود آمریکا را هم شاید از هرجای دیگری بیش تر به بدبختی و بی آیندگی کشانده!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!