«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

بیانیه ی نامزدی حسن آقا برای ریاست جمهوری ایران! ـ بازانتشار

نه خاتمی می آید. نه هاشمی پای آمدن دارد. به من رای بدهید! من چیزی از آن ها کم ندارم. باهوش نیستم که هستم! از هر دوی آن ها که خوش تیپ ترم؛ دستِکم چهره ام مانند دَمکُنی نیست. هم نموداری از خدا هستم (حجت الاسلام)؛ هم تحصیلات عالی در انگلیس دارم. باور کنید برای آن هیچ قالیچه یا زیرمیزی مانند آن آقازاده ی خرگردن خرج نکرده ام! همه را از پول فروش گوسپندانم در ایران پرداخت کرده ام. انگلیس هم جایی در آفریقا نیست که آن مردک الدنگ گفته بود و با اینکه جزیره هست، ولی به خدای احد واحد سوگند، بخشی از جزایر هاوایی هم نیست؛ درست در قلب اروپاست! درس خارج را هم که در ایران شش تا آیت الله عوض کردم و سرانجام آن را نتوانستم پاس کنم، در خارج پاس کردم و تازه فهمیدم، درس خارج یعنی چه! برای همین دکترایی هم به من داده اند و به زبان انگلیسی هم چیرگی دارم. مزیت هایی از این ها بالاتر می خواهید؟! به من رای بدهید، عاقبت به خیر می شوید انشاء الله!

حسن آقا*

* نام خانوادگی اصلی پیش از انقلابم را از بس بکار نبرده ام، فراموش کرده ام. روحانی هم که الحمدلله در این ولایت امام زمان، ارواحنا روحی فدا از زمین بسیار می روید؛ برای همین آن را بکار نمی برم، چون ممکن است رای من به جیب روحانی دیگری برود. همان «حسن آقا» که بنویسید، برادران متوجه می شوند و انشاء الله رای مرا برای دیگری خرج نمی کنند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!