«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۶, یکشنبه

تا دلتان بخواهد، کارگر ارزان بها داریم! ـ بازانتشار

کارگران چینی در حال کار در منطقه یک «آزاد ‌راه تهران ـ شمال»

دولت جمهوری خلق ـ سرمایه ی چین:
این هم کارگران چینی که خواسته بودید! امیدواریم دشواری های کارگری تان چاره شده باشد. اگر بازهم خواستید، به ما اطلاع بدهید. تا دلتان بخواهد، کارگر ارزان بها داریم! هم پرکارند؛ هم سر بزیر؛ نه غُرولند می کنند و نه کاری به این دارند که شما پول هایتان را ازکجا درمی آورید یا کجا می اندوزید و خرج شان می کنید! اصلا به آنها ربطی ندارد؛ اینجا که کشور آنها نیست. تنها یادتان نرود که حقوق شان را باید به هنگام ـ البته از طریق ما ـ پرداخت کنید! برایتان گران حساب نمی کنیم!

ب. الف. بزرگمهر چهارم تیر ماه ١٣٩١

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/06/blog-post_6908.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!