«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

... آن هم انشاء الله به ماتحت مان بخورد و زمینگیرمان کند ـ بازانتشار

«بعنوان مسوول ՛شورای عالی امنیت ملی՝ روزانه مراقبت می‌کنم؛ همه چیز‌ را نمی‌توانم بگویم؛ ولی اگر مراقبت روزانه صورت نگیرد، بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.»* که آن هم انشاء الله به ماتحت مان بخورد و زمینگیرمان کند؛ آنگاه دیگر عذرمان موجه است و کسی نمی تواند بگوید: چرا نشسته ای؟ چرا کاری انجام نمی دهی؟ چرا کونت را نمی جنبانی؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/01/blog-post_70.html

* از گفته های آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در پاسخ به پرخاش های فزاینده ی خودی ها، برگرفته از «اقتصاد آنور خط»  ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!