«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱, سه‌شنبه

خدای ناکرده اگر آنجا سر به هوا شوی ... ـ بازانتشار

 بحمدلله توشه ای برگرفته و به «ینگه دنیا» می رویم. آنجا مانند اینجا نیست؛ خدای ناکرده اگر آنجا سر به هوا شوی و بُزرقصانی پیشه کنی، چیزی بکونت می مالم که پیشواز گرگ بروی!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/09/blog-post_4.html

زیرنویس تصویر:

موزاییک کاری ایستگاه مترو میدان توکایا در کازان (روسیه)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!