«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

گویی رنگ بنفشِ آخوند پفیوز امنیتی بالاتر از سیاهی است ـ بازانتشار

می گفتند، سیاست انگلیس هاست که عرب ها را باید خوراند تا خاموش باشند و ایرانی ها را باید گرسنه نگاه داشت تا پای شان را در کفش سیاستمداران نکنند. نمی دانم چنین گفته ای تا چه اندازه درست یا نادرست است؛ ولی با همه ی سبک مغزی نهفته در گفتار که سر به یاوه گویی می زند، روز و روزگار کارگران و زحمتکشان پیرامون شان در میهن مان با همه ی کوشش ها و جانفشانی ها همچنان رو به بدتر شدن می رود؛ گویی رنگ بنفشِ آخوند پفیوز امنیتی، بالاتر از سیاهی است و من، کلان خرموش ها را به پندار می آورم که در لانه هایی برنگ بنفش بادنجانی، هر بار که دولا راست می شوند و به «سجده» می روند بجای هفت جای بدن که باید به زمین برسد، دو گوش پهن و آنجای دیگرشان نیز چون امام آدینه ی تهران در دوران ناصرالدین شاه بزمین می رسد که خود نشان از برتری و نزدیکی (قُربت) شان به درگاه الله دارد. بیخود نیست که الله از هر باره برای آن ها ساخته است.

ب. الف. بزرگمهر   سوم شهریور ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_29.html 

***

هزینه‌های خانوار در تیرماه، مرز هفت میلیون و پانصد هزار تومان را پشت سر نهاد؛ این هزینه‌ها، در سنجش با «سبد معاشِ» سه میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومانیِ اسفند ماه از دو برابر هم بیشتر شد. تنها در ماه خرداد، هزینه‌های زندگیِ خانوار، ششصد و بیست و دو هزار تومان افزایش یافته است.

تصویر و نوشته، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  سوم شهریور ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!