«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۴, جمعه

چه بچه های خوبی اند این ایرانی ها! ـ بازانتشار

چه بچه های خوبی اند این ایرانی ها! به این پرچم و دسته اش سوگند، من هر دو گروه همداستان و ناهمداستان را از جان و دل دوست دارم ... آخ! دوباره هوای ملانیا به سرم زد ...

از زبان و اندیشه ی دونالد ترامپ:    ب. الف. بزرگمهر  دهم دی ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/12/blog-post_650.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!