«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

اگر پیروز شود ... ـ بازانتشار

نوشته است:
«بنظر شما اگر اسفندیار رحیم‌مشایی در مبارزات انتخاباتی خرداد آینده پیروز گردد، بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم چه تغییرات و اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات مردم انجام خواهد داد؟»

از «گوگل پلاس»

برایش می نویسم:
یکی دو سانتی متر از چوب فرو رفته را بیرون می کشد؛ آن را پیروزی تازه ی ملت ایران (در واقع پیروزی خودش) جا می زند و مشتی نادان تازه، آمیخته ای از آریایی نژادهای سامی زده، دور خود گرد می آورد و با عمو سام نرد عشق های تازه می بازد. بیش از این نباید انتظار داشت!

ب. الف. بزرگمهر    دوم فروردین ماه ١٣٩٢

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/03/blog-post_307.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!