«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

ثواب صدقه با بِزه دزدی برابر گردد! ـ بازانتشار

برای همه ی دله دزدهای کوچک و بزرگ «اسلام پیشه»

جحی گوسفند مردم می دزدید و گوشتش صدقه می كرد. از او پرسیدند كه این چه معنی دارد؟ 

 

گفت:

ثواب صدقه با بِزه دزدی برابر گردد و در میان، پیه و دنبه اش توفیر باشد.


جاودانه عُبید زاکانی

https://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/06/blog-post_09.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!