«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۱, شنبه

«بنیاد پژوهشی ـ آموزشی کارگران» از زبان خودشان!


درباره بنیاد

«بنیاد پژوهشی ـ آموزشی کارگران» (یا به کوتاهی: «بنیاد پاک» («PAK»)، بنیادی پژوهشی ـ آموزشی (غیر حزبی ـ ایدئولوژیک) است.

کوشش بنیاد در آغاز، محدود به تارنگاشتی با آماج افزایش سطح آگاهی طبقه کارگر و درج جُستارهای آموزشی در همه زمینه‌های هماوند با فعالیت‌های کارگری است. در این راستا، ضبط و نوشتن یادمانده ها و تجربیات کارگران و انتشار تاریخ شکوهمند طبقه کارگر، اولویت بالایی در برنامه‌های این تارنگاشت دارد.

هم اکنون، مخاطب اصلی این بنیاد ـ در همه فعالیت‌ها، جُستارهای نوشته شده و نیز دیگر جُستارهای منتشر شده ـ کارگرانِ فارسی زبان خواهند بود و «بنیاد» اولویت کاری خود را بر فرآوری و گردآوری جُستارهای سودمند برای آنان قرار خواهد داد.

بنیاد ـ و به پیروی از آن، تارنگاشت  بنیاد ـ به هیچ رو به ستیزه های حزبی و ایدئولوژیک پا نخواهد نهاد و همه ی کوشش خود را در نگهبانی از بی‌طرفی نسبت به همه ی گرایش‌ها و حزب های کارگری به کار خواهد گرفت.

در مورد جُستارهای گردآوری شده که از خاستگاه های دیگری به جز تارنگاشت بنیاد برگرفته شده‌اند، پاسداری از حقوق نویسنده و انتشار دهنده ی اصلی جُستارها از مهم ترین اولویت های تارنگاشت  است. چنین جُستارهایی، همگی با یادآوری نام نویسنده، تارنگاشت یا انتشارات اصلی درج خواهد شد؛ و هر جا که این رویه ـ به هر دلیلی ـ اجرانشدنی باشد، از درج آن پرهیز خواهد شد. به منظور رعایت اصل نگهبانی از بی‌طرفی سیاسی و ایدئولوژیک نسبت به سازمان‌ها، حزب ها و جریان‌های کارگری، «بنیاد»، خود را در انتشار همه یا بخشی از جُستارهای برداشت شده، آزاد می بیند.

هم اکنون، بنیاد نسبت به عضوگیری ـ درون یا برون کشور ـ کاری انجام نمی‌دهد؛ زیرا عضویت افراد، فراهم نمودن رویه‌هایی برای مشارکت اعضاء در فعالیت‌های بنیاد خواستار است که هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

کسانی که علاقمند به انتشار جُستارهایشان در تارنگاشت بنیاد هستند، می توانند جُستارها و مستندات تولیدی یا گردآوری شده ی خود را با نام اصلی یا ساختگی ـ با بهره وری از بخش «تماس با ما» ـ برایمان بفرستند که در صورت سازگاری با زمینه‌های پژوهشی ـ آموزشی و سیاست انتشار جُستارهای بنیاد، در تارنگاشت آن درج خواهد شد.

***

کتاب «آموزش قانون کار به زبان ساده»

ضرورت آگاهی کارگران از حقوق قانونی خویش بر هیچ کنشگر کارگری پوشیده نیست. برپایی کلاس‌های آموزش «قانون کار» می تواند و باید در دستور کار کنشگران کارگری در مراکز تولید قرار گیرد. از این آگاهی می توان برای کوشش جهت دگرگونی «قانون کار» و گسترش پیکار کارگری بهره برد. متن پیش رو، نخستین بار به سال ۱۳۸۵ در شماره ۵۳ نشریه «نامه»، چاپ تهران، چاپ شد؛ و این بار از سوی «بنیاد پاک» روی اینترنت قرار می‌گیرد. بیگمان، متن به همه ی گوشه های «قانون کار» نمی‌پردازد؛ ولی، فشرده ای از موردهای مهم این قانون را دربردارد. در آینده، «بنیاد پاک» کوشش خواهد نمود که بخش‌های گوناگون و مهم «قانون کار» را مورد بررسی و بویژه نقد قرار دهد. این متن می‌تواند به عنوان جزوه‌ای سودمند و چکیده در اختیار همه ی کارگران قرار گیرد.

کمیته ی انتشارات بنیاد پژوهشی ـ آموزشی کارگران («پاک»)

http://b ـ pak.org/

هر دو نوشتار بالا از سوی اینجانب ویرایش و پارسی نویسی شده است. برای آن ها کامیابی بیش تر در کوشش خود را آرزومندم.     ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!