«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

درود بر حزبی که شایسته ی نام خود است!

دو بیانیه ی مهم از حزب کمونیست سودان!

بیانیه ی دبیرخانه ی کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

۸ مهرماه ۱۳۹۲ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳)

پیروزی از آنِ مردم است!

با همه ی سرکوب لگام‌گسیخته و کاربرد بیش از اندازه ی زور بر ضد تظاهرکنندگانی که اعتراض مسالمت‌آمیزی را برگزار می‌کردند، به‌رغم آتش زدن و تخریب اموال و ساختمان‌های دولتی از سوی مزدوران حزب حاکم، جنبش اعتراضی با موفقیت برای ششمین روز در پایتخت و دیگر شهرها و شهرستان‌ها ادامه یافت. افزون بر این، گردهمایی‌های توده‌یی بزرگی نیز به احترام و یاد جان‌باختگان در پایتخت و در شهرهای نیاله و مَدْنی برگزار شد. درست مانند روزهای انقلاب اکتبر ۱۹۶۴ [بر ضد رژیم نظامی عَبود که منجر به برقراری رژیم غیرنظامی شد] و خیزش ۱۹۸۵ [بر ضد جعفر نمیری]، بار دیگر مردم سودان خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر را به زیر گام‌های خود کشیدند و قاطعانه به دفاع از خواست‌های خود برخاستند که عبارتند از:
ـ لغو افزایش قیمت‌ها
ـ آزادی همه ی زندانیان سیاسی
ـ برخورداری از حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز
ـ شناسایی و به دست عدالت سپردن مسوولان کشتار شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز

ما از مردم می‌خواهیم که به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خود ادامه دهند؛ هرچه گسترده‌‌تر در تظاهرات اعتراضی شرکت کنند و میدان‌های عمومی شهرها را پُر کنند و به تسخیر خود درآورند. ما ضمن همدردی صمیمانه با خانواده‌های جان‌باختگان، اِعمال گستاخانه ی خشونت لگام‌گسیخته از سوی نیروهای انتظامی را شدیداً محکوم می‌کنیم. ما خواهان برداشتن گام‌های فوری برای شناسایی و محاکمه ی مسوولان این تبهکاری هستیم.

به باور ما، نه بهره برداری از زور و نه بستن مدرسه‌ها و موسسات آموزش عالی و قطع کانال‌های تلویزیونی خارجی و اینترنت و نه اعمال فشار به روزنامه‌ها و تبدیل کردن آنها به بلندگوی دولت، هیچکدام خللی در پیشروی مردم به سوی هدف بزرگ و گران‌قدرشان، یعنی برکناری رژیم کنونی، پدید نخواهد آورد.

امروزه به ‌تدریج بر همگان روشن شده است که مسوولیت تخریب و سوزاندن ساختمان‌ها، منحصراً به عهده ی مزدوران و شبه‌نظامیان آدمکش حزب حاکم است. اینها همان شیوه‌هایی است که آنها در دارفور، کُردفان و ناحیه ی «نیل آبی» به کار بردند؛ روستاها را سوزاندند و اموال مردم را غارت کردند. آنها از همان شیوه‌های سنّتی مزدوران چاقوکش خود بهره می برند که برای پراکنده نمودن و متوقف کردن اعتراض‌های دانشجویی، با کارد و قمه به دانشجویان یورش می بردند و می‌ برند. این شیوه‌های تبهکارانه در گذشته مؤثر نیفتاد و باز هم بی‌تأثیر خواهد بود. ملّت ما بیش از پیش مصمّم، سازمان‌یافته و جسورانه عمل می‌کند و می تواند پیکار خود را پی گیرد.

سرانجام، اینکه بهره برداری از زور مفرط، سرکوب، دروغ‌پراکنی و پیگرد رزمندگان از سوی رژیم با ایستادگی مردم روبرو و در هم شکسته خواهد شد. پیشروی قهرمانانه ی مردم ما به سوی پیروزیِ قاطع، از راه نافرمانی مدنی، صدور بیانیه و آگاهی‌رسانی و نیز دست زدن به اعتصاب‌های کارآ می‌گذرد که به سرنگونی رژیم خواهد انجامید.

پیروز باد پیکار مردم سودان!

جاودانه و پرشکوه باد یاد جانباختگان قیام!

دبیرخانه ی کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

***

بیانیه ی دبیرخانه ی کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان، سوم مهرماه ۱۳۹۲

اعتراض ها و تظاهرات خیابانی بر ضد افزایش قیمت ها را ادامه دهیم!

فراخوان براى آزادى بی درنگ زندانیان و بازداشت شدگان سیاسى!

پیکار براى تشكیل جبهه اى فراگیر برای گسترش و سازماندهى نبرد به سوی نافرمانى مدنى و اعتصابات عمومى سیاسى براى سرنگونى رژیم!

 
ما توده هاى مردم مان را فرا مى خوانیم!

پدیداری تظاهرات و اعتراضات خیابانى توده ها بر ضد سیاست هاى اقتصادى رژیم كه در «مادنى» آغاز شد و با شتاب به دورترین نقطه های كشور، دربرگیرنده ی پایتخت گسترش یافت، یک واكنش طبیعى به سیاست رژیم دیكتاتورى بود. افزون بر تظاهرات و اعتراضات از سوی دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانها، همه نیروهاى اپوزیسیون و نهادهاى مدنى در اعلام برکناری رژیم و سیاست های ورشكسته آن به هم پیوسته اند!

افزایش قیمت ها فراتر از توان اكثریت قاطع مردم سودان است که در حال حاضر زیر فشار تنگدستی و تورم لگام گسیخته قرار دارند. محفل و گروه حاكم كه منافع گروههاى اسلامى انگلى را نمایندگى مى كند، می کوشد تا گره بحران گسترش یابنده ی خود را به زیان مردم بگشاید و از این راه، به منابع مالى مورد نیاز خود برای ادامه جنگ در دارفور، كوردفان جنوبى و نیل آبى و هزینه هاى نامحدود براى حكومت و سازمان و ساز وبرگ امنیتى خود دست یابد.

مقام های حاكم مى کوشند حركت و كنش توده ها را كوچك و كم اهمیت وانمود کنند و آنرا رخنه ی عوامل نفوذى و عناصر خارجى و «شاماسا» [وزارت اطلاعات- مترجم] بنامد. این همان تاكتیكى است كه رژیم دیكتاتورى پیشین در واپسین روزهاى پیش از سرنگونى از سوی جنبش مردمى درآپریل ١٩٨۵، بدان دست یازید.

براى دستیابى به نتیجه ای کامیابانه در موقعیت كنونى و رهایى كشورمان از شر نظامیان حاکم، مهمترین عامل، افزایش اندازه و درجه ی سازماندهى و تشكیلات، گسترش دادن اتحادِ عمل و همبستگى در سطوح پایه اى با دیگر نیروهاى سیاسى است. این حیاتی است که جنبش را برای ایجاد فضا براى همه نیروهاى سیاسى اى كه آماده ی پیوستن به پیکار هستند، گسترش دهیم. این، دربرگیرنده ی نسل جوان، دانشجویان و دانش آموزان، زنان، كارگران، دهقانان، ویژه کاران (متخصصان) و چهره هاى شناخته شده ی ملى براى عمل و حركت هماهنگ با هدف شکل دهى به رزم و پیكارى دلیرانه به شیوه اى نوین، برپایه آمادگى و کشش توده ها و باور استوارشان است تا آنكه به ابراز و اعلان نافرمانى مدنى و اعتصاب سیاسى سراسرى بینجامد و به سرنگونى رژیم فرجامد.

با پیگیرى این روش، افقی نوین برای پایه گذارى و بنیادگزاری دولت انتقال ملى ممكن می شود؛ دولتى كه مسوولیت هاى دگرگونی های دمكراتیك، پایان جنگ، ایجاد مجلس مؤسسان و بدست گیرى شریان اقتصاد ملى برای بهبود استانداردهاى زندگى مردم را بر دوش گیرد. همه ی اینها، رسیدن به یك گزینه ی دمكراتیك و آماده سازى كشور براى انتخابات آزاد و دمكراتیك پس از دوره ی جابجایی كمك خواهد كرد.

اهمیت بسزا دارد كه بر ضد طرح هاى امنیتى دشمنان مردم، آنهایی كه در جهت دگردیسگی چهره ی جنبش مردمی، ایستاندن و ازهم پاشاندن نقش آن مى کوشند، هوشیار باشیم.

ما توده های خلق را براى رویارویی با طرح ها و شکست توطئه ها براى جلوگیرى از انقلاب مردم سودان، سترون نمودن آن، براى دزدیدن دستاوردها از راه دخالت نظامى و یا روش هاى دیگر، فرا می خوانیم!

بگونه ای همزمان، جنبش توده اى ما نیازمند پشتیبانی و همبستگى بین المللى است!

کوشش و تكاپوى خود را براى آزادى زندانیان و بازداشت شدگان سیاسى دوچندان كنیم!

به کوشش پیوسته براى گسترش پیکارمان تا سرنگونى رژیم دیكتاتورى ادامه دهیم!

حزب كمونیست سودان

خارطوم ۲۵ سپتامبر ٢٠١٣ (سوم مهرماه ۱۳۹۲)

 برگرفته از:

این بیانیه ها از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان و زیرعنوان از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!