«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

یادداشتی که چند روز پیش در صندوق پستی ام یافتم ...


«ساکنین ارجمند

نام من ریچارد فوگل است. در همین مجموعه ی آپارتمانی، شماره ی ... زندگی می کنم.

از چندی پیش به دلیل ورشکستگی شرکت ساختمانی که ۱۹ سال در آن کار می کردم، بیکار شده ام.

نمی خواهم آرام [در گوشه ای] بنشینم و از همین رو، خدمات خود را به عنوان شیشه شور به شما عرضه می دارم.

تعرفه ام را ۱۰ یورو محاسبه کرده ام که دربرگیرنده ی بخش های چوبی، درب خانه و ریل های بالکن [نه تنها شیشه] است.

چنانچه علاقمند [به سود بردن از خدماتم] باشید، با کمال میل از شما خواهم شنید.

چنانچه [بار دیگر] کار پیدا کنم، باز هم بیگمان این کار را پی خواهم گرفت.

با درودهای دوستانه

ر. ف.

تلفن ... یا شماره ی خانه ...

پی نوشت:

همچنین برای کارهای (کوچک) گوناگون درون و بیرون خانه می توانید مرا بیابید.»

برگردان از ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲

عنوان و  افزوده های درون [ ] از آنِ من است.       ب. الف. بزرگمهر  

  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!