«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱, چهارشنبه

هماهنگ بزنید! همه با هم ... پسر اینقدر خارج نزن!


وزیر نیرو، دوشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۲ در شبکه خبر سیما اعلام کرد:
مصوبه دولت پیشین در خصوص راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را به دلیل فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی لغو کرده است!

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/136157

آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
هیچ اختلاسی در را‌ه‌آهن گرگان - مشهد روی نداده است؛ بروید از همان کسی که این را گفته بپرسید.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/141674
http://www.mehrnews.com/detail/News/2136561

حسن روحانی خطاب به وزرایش:
برای آخرین بار می‌گویم؛ باید صدای واحدی از وزرا توسط مردم شنیده شود.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/250207

پی نوشت:

حسن روحانی: بچه ها هماهنگ بزنید بکوبید.

از «گوگل پلاس» با ویرایش درخور از سوی اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!