«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

چو دزدی با چراغ آید ...

دزد را فراری دادند؛ شریکانش را دریابید!

محمودرضا خاوری، پیش از آن که به سمت مدیرعاملی بانک ملی گماشته شود، مدیرعامل بانک سپه بود ...
 
چند ماه پیش از برکناری خاوری و در روزهایی که زمزمه ی برکناری او به گوش می رسید، ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس اصولگرا و ... در نامه ای به رییس جمهور وقت از «عملکرد و فعالیت و مدیریت مطلوب» و «تحسین برانگیز» خاوری در جایگاه مدیرعاملی بانک سپه قدردانی نموده و خواستار پی گرفتن کوشش این «خدمتگزار راستین و مردمی سیستم بانکی کشور» شدند؛ زیرا کشور در راستای «رشد و شکوفایی نظام اقتصادی» نیازمند «چنین مدیران کارآمد و دلسوزی» است

http://nocutpress.com/fa/news/3438

http://www.entekhab.ir/fa/news/53216

سخنگوی قوه قضاییه:
روزی که خاوری قصد خروج از کشور را داشت، اتهامی متوجه او نبود!

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920722001319

بهتر است بگوییم فراری اش دادند تا ...

 
از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ عنوان و زیرعنوان از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!