«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۵, یکشنبه

نگران نباش! ما لو نمی دهیم!


 
 
 
 
کسی در زیر آن نوشته است:
«آخی چه رومانتیک، بی خود نیست مذاکرات مثبت اعلام شده !»

و دیگری:
«حیف جلیلی! حیف اون شالی که جلیلی بهش هدیه داد!»

از «گوگل پلاس»

... گرچه، این دومی بگمانم اشتباه می کند؛ این شال بنفش باید پیشکشی آخوند ریش حنایی باشد!

ب. الف. بزرگمهر     پنجم آبان ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!