«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه

باقالی بیار و خر را بغلش کن!


«مراقب باشید، مساله هسته‌یی موضوع اصلی نیست؛ اگر این مساله نیز حل شد، فردا مشکل حقوق بشری راه می‌اندازند که یکی از مفاد کنوانسیون آن تاکید دارد، همانطور که مرد حق دارد ۴ زن بگیرد، باید زن نیز حق داشته باشد ۴ مرد برای خود اختیار کند.»
(از سخنان حکیمانه ی احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران  در مراسم پایانی «همایش بین‌المللی غدیرشناسی» در جهرم)

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)               دوم آبان ماه ۱۳۹۲

پی نوشت:

بیگمان، این آخوند نابکار مانند بسیاری دیگر از همدستارانش درباره ی آنچه به گفته ی وی در «یکی از مفاد کنوانسیون ...» آمده، دروغ می گوید؛ به شوخی نوشته ام:
«راست می گه بابا! حسابی شیر تو شیر می شه؛ اگه اونا هم ۴ تا ۴ تا بگیرن؛ اونوقت به گفته ی اون هم میهن ارمنی مون:
باقالی بیار و خر بغلش کن!*

ب. الف. بزرگمهر    چهارم آبان ماه ۱۳۹۲

* خر بیار و باقالی بارش کن!

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!