«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۴, شنبه

ما روی خوبِ سکّه ی سرمایه داری هستیم ... ـ بازپخشش

ما همگی نه تنها در بازار سرمایه همچشم یکدیگریم و گاه گداری چشم دیدن یکدیگر را نیز نداریم که در برابر سوسیالیسم و هر چه رنگ و بویی از آن داشته باشد، همدست و یار غمخوار یکدیگریم؛ ما نباشیم کسانی چون هیتلر و موسولینی در پهنه ی نمایشِ پدیدار می شوند. ما روی خوبِ سکّه ی سرمایه داری هستیم؛ روی سگ مان که بالا بیاید، نوبت آن هاست.

از زبانِ قارچ تازه روییده ی فرانسوی بر پاجوشِ درختِ سر تا پا کپک زده ی دمکراسی بورژوایی:

ب. الف. بزرگمهر   سوم فروردین ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_72.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!