«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

انگار که آمده ایم همایش آب و هوا؟

ـ انگار که آمده ایم همایش آب و هوا؟ تو که از من لول تری؟!

ـ من تنها یک پِیکِ اینقدری رفتم بالا که کمی شنگول شم و پرچانگی ها خسته ام نکنه؛ یه مُشت چرت و پرت ...

 ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

بیست و ششمین همایش آب و هوایی «سازمان [نامور] به ملت های یگانه» از یکم نوامبر ۲۰۲۱ در شهر گلاسگو اسکاتلندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!