«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

بخدا سوگند، ما خودمان بیش از کارگران در فشاریم

بخدا سوگند، ما خودمان بیش از کارگران در فشاریم. اگر کارگران خردسال را نادیده بگیریم، بیش تر کارگران کشور جوانند و به هر دلیلی، بسیاری از آنان بی سر و همسر روزگار می گذرانند. ما بنا بر فرمایشِ رهبر عظیم الشان درباره ی لزوم فرزندآوری، ناچار بوده ایم تا آنجا که شرع انور اسلام اجازه داده، زن بستانیم تا فتوای مُعَظَّمَ لله را سبز کرده، کمبودی که کارگران نااهل در این زمینه پدید آورده و فرمایشات حکیمانه ایشان را زمین زده اند، جبران کنیم؛ حتا برخی از برادران مسوول نظام، سنگ تمام گذاشته و با پیروی از سُنَّتِ حَسَنهِ ی رسول الله با دختران فرزندخوانده ی خود جفتگیری کرده اند تا این نقیصه تا جایی که شدنی است، بهتر جبران شود. بنابراین، ما عیالوارتر از کارگرانیم و بیش تر به کمک نیازمند؛ وگرنه، ناچار خواهیم شد از ساعت های گرانبارِ کار خود زده به گدایی درِ خانه ی پول و پله داران، دُم کُلُفت ها و دانه درشت های نظام برویم که خدا را خوش نمی آید. انشاء الله کارگران عزیر ما با درک این اوضاع حسّاس بر کار و کوشش خود خواهند افزود تا از این گردنه ی صعب العبور که دشمن در هر گوشه ی آن به کمین نشسته به سلامت عبور کنیم و اسلام را گامی به سرمنزل مقصود نزدیک تر نماییم؛ انشاء الله!

از زبان این مشنگِ آبزیرکاه:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ 

***

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در نخستین نشستِ «شورای عالی کار» در دولت سیزدهم، درباره ی نیروی خرید کارگران گفت:
«نباید فقط کارگران در نظر گرفته شوند؛ بلکه کارمندان، کارفرمایان و حتی مدیران ارشد هم با توجه به شرایط اقتصادی و تورم که در سال‌های اخیر به اقتصاد کشور تحمیل شده با مشکل مواجه شده اند و مسائل اقتصادی، رفاه مردم جامعه را تحت تاثیر جدی قرار داده است.»

وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با در میان نهادن اینکه تورم و فشار اقتصادی حتا در تراز مدیران ارشد دیده می شود، گفت:
«قدرت خرید کارشناسان، کارمندان و همچنین خود ما تحت تاثیر قرار گرفته و دچار مشکلات معیشتی هستیم؛ چه در قدرت خرید و چه در موارد دیگر با مشکل رو به رو هستیم.» عبدالملکی افزود:
«شرایط اقتصادی پیش آمده در کشور و تورم سرسام‌آور همه را تحت فشار قرار داده؛ کارگران، تولید‌کنندگان و کارفرمایان هم به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی تحت فشار هستند.»

«جهان امروز»  ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!