«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۱۳, پنجشنبه

ای سرزمين! خرابِ تو تا کِی؟

ای سرزمين! خرابِ تو تا کِی؟
تفريق در حسابِ تو تا کی؟
اين خسته در ركابِ تو تا کی؟
چون قهرمانِ مرده بتازد!

از يادِ من چگونه بشویی؟
سلول‌های زير زمين را
تب‌های رعشه‌آورِ دِی را
ديوارهای قصرِ اوين را

هي تيره شب! ستاره سرت را!
تن كن سياهِ تازه‌ترت را!
تا كفترانِ در‌به‌درت را
در گورها دوباره بجویی

مینا راد

برگرفته از «تلگرام»

برنام را از بوم برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!