«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۹, یکشنبه

این چندمین بار است که خانه ی مردم را آوار و خودشان را بی خانمان و آواره می کنید؟

در کدام پله ی آسمان ریسمان انقلاب اسلامی ات، چنین چیزهایی رخ می دهد؟* این چندمین بار است که رژیم تبهکارت خانه ی مردم را آوار و خودشان را بی خانمان و آواره می کند؟ می شنوی یا سرگرم تریاک کشیدنی و وختی برای این کارهای خرده ریز نداری؟ هان کیر خر مادربخطا؟! یا شاید با دُنبت گردو می شکنی که بحمدلله حساب های بانکی پر و پیمانت در اینجا و آنجای جهان از چفت و بست «شیطان بزرگ» و همدستانش درآمده و انشاء الله دیگر جای نگرانی برای پشتِ در ماندن نیست؟

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   نهم آبان ماه ۱۴۰۰

* «درهم کوبیدن خانه ی یک زن سالخورده با شش فرزند قد و نیم قد در روستای شیشه‌گرِ کرمان و  بیرون ریختن دار و ندارشان» برگرفته از «تلگرام»  هشتم آبان ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست:  این چندمین بار است که خانه ی مردم را آوار و خودشان را بی خانمان و آواره می کنید؟ (نامگذاری ویدئو از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

پی افزوده:

از همه ی کنشگران ایرانی بویژه در بیرون ایران، خواهشمندم این ویدئو و جُستار آن را چون مشتی از خروارها تبهکاری های سالیان رژیم خرموش پرور اسلام پیشگان فرمانروا بر میهن مان به هر نهاد هازمانی (احتماعی)، کشوری و جهانی که دست شان می رسد، برسانند و خواهان پیگیری آن شوند.

با مهر و سپاس  ب. الف. بزرگمهر   نهم آبان ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!