«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۱۲, دوشنبه

بهتر نبود کمی شکیبایی بخرج می دادید؟

این که خدا و اینا سرش نمی شد. بهتر نبود کمی شکیبایی بخرج می دادید و بجای آن، میمونی ایرانی به سپهر پیرامون زمین می فرستادید؟ صواب هم داشت و خدا نیز خشنود می شد.  

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰

«من حاضرم فدایی شوم و علیرغم ریسک بالایی که دارد، حاضرم اولین آدمی باشم که می‌خواهید به فضا بفرستید.» از گفته های محمود احمدی نژاد در آیین «روز ملی فناوری فضایی» ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۱

زیرنویس پرتور:

آماده نمودن «سگ لایکا» برای پرواز به سپهر پیرامون زمین از سوی ویژه کار «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!