«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

آنگاه همگی با هم به شمالگان می رویم ...

آنگاه همگی با هم به شمالگان (قطب شمال) که نزدیک تر از جنوبگان است، می رویم و کون مان را به یخ های آنجا می سپاریم تا خنک شوند.*

از زبان وزیر برونمرزی «یانکی» ها:  ب. الف. بزرگمهر   نهم مهر ماه ۱۴۰۰

* در دیدار آقای بلندکن با وزبران برونمرزی عربستان،‌ بحرین، کویت،‌ قطر و «امارات متحده عربی»، در گوشه و کنار (حاشیه) همایش همگانی (عمومی) سازمان ملت ها که ۹۰ دقیقه بدرازا کشید، همتایان وزیر برونمرزی «یانکی» ها این پرسش را در میان نهادند که «اگر بازگشت به ꞌبرجامꞌ انجام پذیر نشد، آنوخت برنامه ی ب یا جایگزین چیست.»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   دوم مهر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!