«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۳۰, جمعه

با فرمایش شما درباره ی بازسازی، کم مانده بگوزم

ـ می خواستم درباره ی بازسازی سوریه و دشواری هایی که بر سرِ راهِ آن است با شما گفتگویی رُک و پوست کنده داشته باشم.*

ـ اینجا که می آمدم، کمی ناخوش بودم. با فرمایش شما درباره ی بازسازی، آنچنان دل پیچه گرفتم که کم مانده بگوزم.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

* ولادیمیر پوتین، مهتر جمهوری روسیه، در دیداری که روز آدینه، ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ با نفتالی بنت، نخست وزیر «عزراییل» داشت بر این نکته پافشرد که روسیه «برای بازسازی سوریه می کوشد و می‌خواهد درباره ی دشواری هایی که در این راه هست [با نفتالین] گفت‌وگو کند.»

اینگونه که بدیده می آید، سخنان آقای پوتین اشاره ای سربسته به ناخشنودی روسیه از یورش های دامنه‌دار «عزراییل» به سوریه در چند سال گذشته است که بجز کشتار مردم و نابودی گسترده ی  ساختارهای اقتصادی ـ هازمانی سوریه به برخی از زیرساخت‌های سوریه نیز آسیب رسانده است.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیزاز آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!