«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۴, سه‌شنبه

پرتوری وارونه از اسلام ناب محمدان

ما اینجا گام بگام پرتوری وارونه از اسلام ناب محمدان را به نمایش می نهیم. می بینید که دختران مان که هیچکس نمی تواند به آن ها توسری بزند، روسری سر نمی کنند. بجای آن ها پسران مان، بدلخواه خود، سربَنده به سر می کنند. من هم نخستین زن عرب هستم که مِهتَری «باهماد پاسداری از زیست بوم جهان» را به وی سپرده اند.* کم ترین سخن مفت و یاوه درباره ی ما زنان بر زبان آورید، هرگاه دست مان برسد، تک تک تان را چون این جانور آبی تیمار خواهیم کرد تا بهبود یابید.

از زبان بانو رزان خلیفه مبارک:  ب. الف. بزرگمهر   چهارم آبان ماه ۱۴۰۰

* در روزهای پایانیِ بزرگ‌ترین نشست جهانی گونه گونی زیستی (آی یو سی اِن) پس از آغاز همه‌گیری جهانی کرونا، یک زن از شیخ نشین اَمارات (رزان خلیفه مبارک) به مهتری آن نهاد جهانی پاسداری از زیست بوم (طبیعت) برگزیده شد.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!