«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

مگر می شد دست رد بر سینه های شان زد؟َ

من که کار بدی نکردم، اینهمه هیاهو راه انداخته اید. وختی می خواهند مرا ببینند و چاق سلامتی کنند، مگر می شود دست رد بر سینه های شان زد؟!* با هر کدام شان هم که خوش و بشِ کوتاهی کردم، برای آنکه گفتگوی مان رنگ و بوی الهی داشته باشد، پیام امام زمان را رساندم؛ البته برای آنکه رَم نکنند، ناچار شدم جکیده ی آن را بگویم:
«اللهُمَّ عَجِّل لولیکَ الفَرَج بین یَدیهِ»

ما مگر مخالف فن آوری هستیم یا خدای نکرده از آن سر در نمی آوریم که نمی بایستی به بازدیدِ این نمایشگاه بیاییم؟! بدخواهان به ما بسته اند که برای این و آن دُم می جنبانیم. نمایشگاه فن آوری که جایِ دُم جنبانی نیست! امام زمان، انشاء الله کمرشان را بزند که سیاه نمایی می کنند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

* محمود احمدی‌نژاد، در بازدید از «نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۱ دوبِی» در شیخک نشینِ نامور به «امارات متحده عربی»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!