«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

خدایا سپاس که ما را از تاریکیِ گور به روشنایی بازگرداندی!

خدایا سپاس که ما را روح و روان تازه بخشیدی و از تاریکیِ گور به روشنایی بازگرداندی! من این را به فال نیک می گیرم و به آینده ی پسرم با خوش بینی می نگرم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

شاهزاده «ماریا ولادیمیرونا» مادرِ شازده گئورگی در آیین زناشویی پسرش در «کلیسای سنت ایزاک «سنت پترزبورگ»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!