«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

حالا بحمدلله با هم مَحرَم شدیم

برادر! نشنیدی آن آیت الله چه گفت؟* خوب! حالا بحمدلله حدِّ شرعی جاری شد و با هم مَحرَم شدیم. نگو که نه! حرف هر کسی را زمین بزنی، حرف نشانه ی خدا را نمی شود زمین زد؛ شب بیا باغ!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰

* «برای سایر دولت‌ها و مردم دنیا حدود شرعی معنا ندارد؛ ولی در کشور ما این حدود باید رعایت شود. بنابراین تا جایی که امکان داشته باشد در زدن واکسن، افراد همجنس واکسن‌ها را تزریق کنند و اگر اضطرار هم شد فیلم‌برداری و پخش نشود تا مردم حس کنند احکام و حدود شرعی رعایت می‌شود.» 

از گفته های نماینده ی ولی سفیه» در دیدار با یکی از دستیارِانِ عزراییل تازی در میهن مان با نام پوششی «وزیر بهداشت و درمان» برگرفته در قم، برگرفته از «ایسنا»   ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!