«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

عذری به از این؟! ـ بازپخشش

آدم که پیر می شود، خِرِفت و خِنگ می شود و مغزش دیگر کار نمی کند؛ تازه اگر پیش از آن هم کودن بوده، دیگر واویلا؛ یک دَبَنگ درست و حسابی از کار در می آید! تفاوتی هم نمی کند که شاگرد نانوا باشد یا رهبر یک کشور. گرچه، در چنان سن و سالی، اگر هنوز شاگرد نانوا باشد و چندین بار نان را در تنور بسوزاند، پس از یکی دو بار گوشزد، عذرش را می خواهند و به خانه روانه اش می کنند؛ ولی اگر رهبر کشوری باشد و همه جا را به آتش بکشد و به روز سیاه بنشاند، چه عذری برایش باید تراشید؟! شاید بهترین عذر این باشد که وی رهبری بابصیرت و حتا بیش از اندازه بابصیرت و همه چیزدان است و در هر زمینه، پند و اندرزهایی خوب در چنته دارد که گوش کسی به آن ها بدهکار نیست؛ و آنگاه که دوده و سیاهی و ریزگرد همه جا را فرا می گیرد و زندگی همه آدم ها را سیاه می کند، روی وی را با سنگِ پا هم شده، باید سابید تا روسپید بماند! هرچه باشد، شاگرد نانوا نیست که شاگرد نانوایی دیگر بجایش نشاند؛ رهبر است و مگر می شود هر روز یک رهبر تراشید و در خُم رنگرزی، رنگش زد؟

همان به که هر بار عذری برایش تراشید تا کسی خدای نکرده نگوید:
روسیاهی ماند به ذغال!

ب. الف. بزرگمهر     ۳۰ اَمرداد ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_471.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!