«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱۵, جمعه

این تنها راهی است که می توانند تاوان گناهان بزرگ شان را پس بدهند

می پنداشتید تنها آن گاومیش* می تواند این خرپول های شکم گنده را بتیغد؟ اینک نوبت ماست که آن ها را بچلانیم تا ناچار شوند باز هم جنگ ابزارهای بُنجل و تاریخ گذشته ی بیش تری از ما بخرند و موشک های تازه تری در آن بیابان دوزخی بنشانند؛ این تنها راهی است که می توانند تاوان گناهان بزرگ شان را پس بدهند.**

ب. الف. بزرگمهر   پانزدهم اسپند ماه ۱۳۹۹

* لات بی همه چیز «یانکی»: دونالد ترامپ

** همزمان با پخشش (انتشار) گزارش نهادهای خبرچینی «یانکی» ها درباره ی چگونگی کشته شدنِ بخت برگشته ای به نامِ «جمال خاشقچی» در سال ۲۰۱۸، «جو بایدن»، پادشاهی خاندان پلید سعودی را پیمان شکن (ناقض) حقوق بشر» شناخت.

با این همه، «آنتونی بلینکن»، وزیر بیرونی «یانکی» ها بر این نکته پا فشرد که «جو بایدن» در پی «ارزیابی دوباره» ی هماوندی هاست و نه «بُریدن» پیوندها با «ریاض» که همدست دیرینه ی «یانکی» ها در آسیای باختری بشمار می‌رود. «واشینگتن» در تازه‌ترین واکنش خود در برخورد با فرمان دهندگان و کارگزاران این تبهکاری از راهبستِ (تحریم) سرراستِ «محمد سلمان زاد»، دُردانه ی آن خاندان پلید، خودداری ورزیده است.

برخی برآورد کنندگان (تحلیلگران) و نهادهای پشتیبان هوده ی آدمی، برخورد دولت «بایدن» با پادشاهی خاندان پلید سعودی را «ناامیدکننده» دانستند و از این‌که راهبست های بیش تری در برابر بلندپایگان فرمانروا بر عربستان بکار گرفته نشده از خود شگفتی نشان دادند.

گُزیده گزارشی برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» نهم اسپند ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!