«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

دست از خورد و خوراک کشیدنِ گسترده در زندان‌های ایران

شش تن از زنان در بندِ سیاسی «زندان اوین» به نام های عالیه مطلب‌زاده، حدیث صبوری، رضوانه احمدخان‌بیگی، زینب همرنگ، شکیلا منفرد و گیتی پورفاضل در پرخاش به ستم فرمانروا بر زندان های ایران و همراهی با سایر زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین، فشافویه و عادل‌آباد شیراز از روز یکم فروردین ماه دست از خورد و خوراک کشیده و به سایر زندانیان سیاسیِ دست از خورد و خوراک کشیده پیوستند. این کارزار سه روز پی گرفته خواهد شد. نخستین بیانیه در این باره را ۲۸ تن از زندانیان دستینه نموده بودند که با پیوستن این شش تن، شمار دست از خورد و خوراک کشیدگان به ۳۴ تن رسیده است. کسری نوری نیز که روز آدینه ی گذشته همراه با ناسزاگویی و کوبه ی گماشتگان رژیم اسلام پیشگان از زندان اوین به زندان عادل‌آباد شیراز جابجا شد نیز در پیامی یادآور شده که با همه ی درشتخویی و آزار انجام یافته از سوی پاسبانان زندان، در دست از خورد و خوراک کشیدنِ گسترده ی یکم فروردین ماه همراه خواهد بود.

بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام» به تاریخ یکم فروردین ماه ۱۴۰۰با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!