«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

داداش، ماموریتِ اشتراتژیک! کی می ره این همه راه؟ ـ بازانتشار

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_12.html

«نتانیاهو دوره گردی است که هر روز به یک نقطه از جهان سفر می کند و اظهارات بی پایه و منطقی را هم بیان می کند ... کار این آدم کم کم به جایی رسیده که دیگر کسی برای حرف های وی اهمیتی قائل نیست؛ لذا وجود و یا عدم حضور او در روسیه هیچ تاثیری بر ماموریت استراتژیک ما ندارد.»

گفته ی رفیقِ دود و دَمِ رهبری در مسکو در پاسخ به پرسشی درباره ی چرایی همزمانی سفر وی با سفر «نادان یابو» به آنجا، برگرفته از «اسپوتنیک»  ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!