«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

اَروسکانی برای خرده کاری ... ـ بازانتشار

کدو تنبل ها گوش تا گوش نشسته و به پرت و پلاگویی های مادر ترزا گوش می دهند و شاید هر از گاهی با گفتن یــــ...ــــه (چیزی در مایه ی «احسنت» مجلس فرمایشی دوره ی شاه گوربگور شده ی ایران) و سری جنباندن، نشان می دهند که بیدار و هوشیارند؛ یک بیماری واگیردار در جهان سرمایه:
اَروسکانی برای خرده کاری و ساختنِ قانون های هشت من نُه شاهی و دست و پا گیر برای توده های مردم!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم دی ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/12/blog-post_39.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!