«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

او خانه دار است؛ کار نمی کند

این نگاره (نقاشی) هنرمندانه را «آجونات سیندهو وینایالا»، دانش‌آموز پایه (کلاس) نُهم از ایالت «کرالا» در هندوستان آفریده است. وی همواره از پدر می‌شنید که درباره ی همسر خود (مادر آجونات) چنین می‌گوید:
او خانه‌دار است؛ کار نمی‌کند ...

آجونات همیشه از این شیوه ی شناساندن (معرفی) مادرش شگفت زده می‌ شد؛ ‏زیرا هرگز مادرش را بیکار ندیده بود. وی این نگاره را کشید تا سختیِ کار بی‌پایانِ مادرش را نشان دهد. آموزگار آجونات، پس از دیدن نگاره ی وی، آن را به دفتر ایالتی [آموزش و پرورش] فرستاد. آنجا بود که این نگاره ی زیبا برای جِلدِ «گواهی بودجه جنسیتی» سال ۲۱ ـ ۲۰ برگزیده شد.

بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام» به تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!